Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Veiling voorwaarden

 • Het doel van de veiling is het genereren van een opbrengst die ten goede komt aan SV Valkenswaard.
 • De veiling bestaat uit een online-veiling.
 • De veiling vindt plaats online via de site svvalkenswaard.onzeveilingonline.nl
 • Aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site. 
 • De veilingcommissie behoudt zich het recht voor veilingitems samen te voegen, te splitsen of te weigeren.
 • De veiling geschiedt bij opbod. 
 • Een veilingitem wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.
 • Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van het veilingitem moet de koopsom zo spoedig mogelijk voldoen door overmaking van het bedrag op het daarvoor bestemde rekeningnummer.
 • De verkochte dienst wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper verricht. Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt de dienst binnen een jaar na toewijzing verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.
 • Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht.
 • De verenigiging wordt niet op enigerlei wijze partij bij de door de veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van de verkochte dienst.
 • De hoogste bieder van de online-veiling kan binnen 1 week na het sluiten van de veiling op de site zien of zijn/haar product of dienst is overboden en welk bedrag als hoogste bod is bevestigd.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SV Valkenswaard